BDCOM

BDCOM

BDCOM

BDCOM

BDCOM

Được thành lập vào năm 1994, BDCom là công ty tiên phong về công nghệ mạng và truyền thông. Các sản phẩm đa dạng với Switch, EPON, bộ định tuyến và các thiết bị an ninh mạng đã được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống ngân hàng, hệ thống giáo dục, chính phủ và hệ thống quốc phòng.

Hãng
Số Port
1 2
0978470323