Cung cấp giải pháp nguồn dự phòng cho “Hội nghị Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW”

Cung cấp giải pháp nguồn dự phòng cho “Hội nghị Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW”

Cung cấp giải pháp nguồn dự phòng cho “Hội nghị Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW”

Cung cấp giải pháp nguồn dự phòng cho “Hội nghị Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW”

Cung cấp giải pháp nguồn dự phòng cho “Hội nghị Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW”
Trang chủ / Dự án / Cung cấp giải pháp nguồn dự phòng cho “Hội nghị Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW”

Cung cấp giải pháp nguồn dự phòng cho “Hội nghị Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW”

Cung cấp hệ thống nguồn dự phòng :

  • UPS 100kVA – thời gian lưu điện dự phòng: 30 phút tại 100% tải
  • UPS 60kVA – thời gian lưu trữ điện dự phòng: 30 phút tại 100% load

Dùng cho hệ thống tải : âm thanh – ánh sáng của hội trường

ELCO – Đơn vị cung cấp giải pháp nguồn dự phòng hàng đầu Việt Nam!

Chúng tôi luôn có sẵn UPS công suất từ 1-200kVA!

Một số hình ảnh lắp đặt:

0978470323