AUSTIN-HUGHES

AUSTIN-HUGHES

AUSTIN-HUGHES

AUSTIN-HUGHES

AUSTIN-HUGHES

Thành lập vào năm 1995, Austin Hughes® là 1 trong các thương hiệu USA lớn cho  giải pháp cơ sở hạ tầng mạng.

Các giải pháp của Austin Hughes bao gồm:

KVM Switch.
Rack Cabinet.
PDU, ATS.
Hệ thống Access Control cho Rack.
Hệ Thống Quạt Giải Nhiệt Thông Minh Cho Rack.
Hệ thống quản lý môi trường trong Rack.
Tủ Rack thông minh.

Hãng
Số Port
1 2 3
0978470323